Veel gestelde vragen - schietlijn

schietlijn
 • De schietbaan kent, tegenover de doelen, twee lijnen: de schietlijn (ook: de meet) en de wachtlijn.
 • Er mag alleen geschoten worden vanaf de schietlijn. Het is niet toegestaan de schietlijn te wijzigen zonder medeweten en goedkeuring van de terreinmeester.
 • Aan de schietlijn worden de pijlen klaargezet, opgelegd en verschoten, maar alleen nadat het commando ‘Baan Vrij’ gegeven is. De schietronde loopt dan tot de volgende 'Baan vrij' melding.
 • Al tijdens het opleggen van de pijl en het uittrekken van de boog wijst de pijl altijd naar het doel.
 • Schiet altijd op het doelpak recht voor je. Diagonaal schieten is verwarrend en kan daardoor gevaar opleveren.
 • Tijdens het schieten mag er NOOIT iemand tussen de schietlijn en de doelen aanwezig zijn.
 • Wanneer de pijlen verschoten zijn zet een schutter zijn/haar boog weg en wacht achter de wachtlijn op het commando 'Pijlen halen'. Daarna mag geen nieuwe pijl meer opgelegd worden en worden de pijlen uit de doelen en het veld teruggehaald.
 • Loop rustig naar de doelen en let goed op: er kunnen gemiste pijlen in het gras liggen. Loop niet recht op de doelen af, maar benader deze vanaf de zijkant. Zo kan er bij het pijlen uittrekken niemand geraakt worden.
  Alle schutters op de betreffende baan helpen mee om een pijl terug te vinden. Zo kan iedereen weer zo snel mogelijk verder met de training.
 • Tot slot: draag gesloten schoenen. Sandalen, teenslippers of ander schoeisel dat de voeten onvoldoende beschermt kunnen tot verwonding leiden. Omdat wij op een open veld schieten is stevig waterdicht schoeisel in de natte maanden van het jaar onontbeerlijk.
TAGS: schietlijn