Veel gestelde vragen - Alle Vraag en Antwoorden

Alle Vraag en Antwoorden

Nee. Helaas heeft Breda Archery geen gecertificeerde trainer onder haar leden. Op initiatief van leden en bij voldoende belangstelling worden trainers soms ingehuurd.

Nieuwe leden en belangstellenden worden door andere leden van Breda Archery begeleidt en geïnstrueerd.

Voor vaste leden is het mogelijk buiten de trainingsuren gebruik te maken van het veld en de verenigingsmaterialen. Breda Archery is buiten de trainingen echter niet verantwoordelijk voor het gebruik van verenigingsmateriaal. In die gevallen is het gebruik ervan op verantwoording en onder volle aansprakelijkheid van de schutter.

Plezier in het handboogschieten en een even plezierig onderling contact zijn de grondslag van Breda Archery.
Persoonlijke keuzevrijheid staat voorop. Binnen de tijden die we hebben afgesproken ben je vrij om te komen en te gaan wanneer je dat uitkomt en er op je iegen manier het meeste uit te halen. Er is geen programma dat je moet volgen.

Breda Archery is een outdoor club. Je bent bij ons altijd buiten, in een veld aan de rand van de stad zonder verdere voorzieningen. Zomer en winter ervaar je er aan den lijve. Alleen wanneer het regent kunnen we niet schieten. Via de Whatsappgroep houden we elkaar op de hoogte wanneer de omstandigheden een keer niet meewerken.

We streven er naar om een vereniging te zijn naar de letterlijke betekenis van het woord. Iedereen helpt een handje, we doen de dingen samen. We zijn geen bedrijf waar je iets koopt voor je contributie.

Het gebruik van alcohol en andere verdovende of geestverruimende middelen tijdens of voorafgaand aan het schieten, is onverantwoord en niet toegestaan. Indien gebruik wordt vermoed, kan de betreffende persoon de aanwezigheid op de schietbaan en/of verenigingsactiviteiten worden ontzegd door de terreinmeester of een bestuurslid.

Roken is alleen toegestaan op een daartoe door de terreinmeester aangegeven plaats. Een plaats die altijd verwijderd zal zijn van de schietlijn of wachtlijn. Vermijd meeroken. Let daarbij op de eerste plaats op jeugdleden.

Beledigen, intimideren of het op welke wijze ook verbaal of fysiek intimideren van medeschutters, gasten of bezoekers kan reden zijn voor verwijdering uit het veld.

Het niet opvolgen van aanwijzingen van de terreinmeester en/of bestuursleden op het gebied van veiligheid kan resulteren in de opdracht het terrein te verlaten.

Uit de leden is een kernteam naar voren gekomen dat zaken van algemeen belang behartigt. Denk daarbij aan financiële zaken, administratie, secretariaat, websitebeheer, communicatie (onderling en met externe partijen), terreininrichting, toezicht op veiligheid en aanschaf en onderhoud van materialen.
Op dit moment bestaat het kernteam uit 6 leden, waarvan er 3 formeel bij de Kamer van Koophandel als bestuurslid zijn ingeschreven (voorzitter, penningmeester en secretaris).
Kernteamleden aanvaarden hun taak voor minstens een jaar en beëindigen die pas wanneer bekend is wie hun taak overneemt.
Het verenigingsbestuur bepaalt de koers niet buiten de leden om, maar handelt naar wat door de leden gezamenlijk is besloten.
Besluiten worden voorbereid door het bestuur en genomen door een meerderheid van de leden aanwezig bij een daartoe bestemde algemene ledenvergadering.
De continuïteit van bestuur wordt gewaarborgd door een huishoudelijk regelement en door  formele statuten, opgesteld op 23 september 2011 door Van Arendonk, Dicou en Van Brekel, notarissen te Breda. Deze zijn voor ieder lid die dat wenst ter inzage beschikbaar.

Tenminste éénmaal per jaar is er een formele ledenbijeenkomst waar alle leden bij aanwezig kunnen zijn, vragen kunnen stellen, ideeën inbrengen en ontwikkelingen in gang zetten.
Wanneer er belangrijke en urgente zaken spelen worden die gedeeld tijdens trainingen en via social media. Indien nodig kan om een speciale algemene bijeenkomst worden gevraagd om een gezamenlijk besluit te nemen.