Veel gestelde vragen - Alle Vraag en Antwoorden

Alle Vraag en Antwoorden

Cloutvlaggen, tel-touwen en schiet- en wachtlijnen worden geplaatst door of op aanwijzing van de terreinmeester en niet zonder zijn toestemming verplaatst.

Loop rustig van de schietlijn naar de doelen en let goed op het terrein: overal kunnen misgeschoten pijlen liggen!

Loop niet recht op het doel af, maar benader de doelen zijdelings om te voorkomen dat pijlen die op de grond liggen beschadigd raken of breken.

Bij deze vorm van boogschieten spelen de schutters bepaalde partijen die elkaar bstrijden met ongevaarlijke pijlen, voorzien van kussenvormige schuimplastic koppen.

De blazoenen die bij field archery worden gebruikt hebben een eenvoudiger vorm dan de bekende veelkleurige en zijn opgesteld op onbekende afstanden, meestal buiten, in het open veld of in geaccidenteerd terrein.

Hierbij zitten de schutters te paard en mikken op een rij doelen die opgesteld staan langs een route waarover zij hun paard berijden. Tip: je kunt hiervoor oefenen met behulp van een skippybal.

Een combinatie van afwisselend free running of veldloop met handboogschieten. De hardlopers dragen hun boog en pijlen steeds bij zich.

Alle typen handbogen (traditioneel of recurve) en compoundbogen zijn toegestaan. Kruisbogen vallen onder andere wet- en regelgeving en buiten onze mogelijkheden.

Het gebruik van andersoortige schietende objecten, zelf gemaakt of gekocht, is alleen toegestaan na overleg met en akkoord van de terreinmeester die in dat geval zal zorgen voor een veilige oefenplek. Meld dit 1 week tevoren per mail (terreinmeester@breda-archery.nl) of op een andere schriftelijke manier.

Andere dan gangbare pijlpunten (denk aan: broadheads, historische pijlpunten, e.d.) vallen onder de regel hierboven over 'andersoortige schietende objecten'.

Schade, ontstaan door gebruik van te zware bogen of pijlen, wordt verhaald op de schutter. Denk hierbij aan schade aan derden of aan netten, doelpakken, 3D-dieren of andere verenigingsmaterialen.

Voorkom onnodige schade aan 3D doelen door, bij gebruikmaking van bogen met zwaardere trekkracht, doelen te kiezen die voldoende ver weg opgesteld staan.

 

Er worden voldoende banen opgebouwd voor het verwachte aantal schutters. De terreinmeester heeft het overzicht en voert de regie. Natuurlijk is er ruimte voor discussie over zijn aanwijzingen, maar hij is eindverantwoordelijk en beslist. Over het bijplaatsen van doelen kan altijd overlegd worden.

Voor aanvang van de training helpen de aanwezigen met het opbouwen van de banen.

Na afloop van de training ruimen we al het materiaal weer op. Schutters die eerder vertrekken informeren of zij al een deel kunnen opruimen of materialen naar de aanhangwagen brengen.

Let op de omgeving en op elkaar. De commando's 'Baan vrij' en 'Pijlen halen' mogen door iedere ervaren schutter gegeven worden.

Iedereen controleert na afloop of alles nog compleet is, zowel eigen als verenigingsmateriaal. De doelpakken en hun standaarden worden in de schuur opgeborgen en alle overige materialen bij de aanhangwagen geplaatst. De aanhangwagen wordt door ervaren leden ingeladen.

Nee. Binnen de tijden die we hebben afgesproken voor trainingen kun je komen en gaan wanneer je dat wilt.
We gaan er van uit dat je regelmatig helpt bij het inrichten van het veld en het opstellen van de doelen of bij het leegruimen van het veld. Wat inhoudt dat je in die gevallen vóór aanvang of tot na afloop nog even aanwezig bent.

Tussen aanvang en einde van de trainingen ben je vrij om mee te doen met schietrondes of rondes over te slaan, zoals je dat zelf wilt.

Tussen aanvang en einde van de trainingen ben je vrij om mee te doen met schietrondes of rondes over te slaan, zoals je dat zelf wilt.