Veel gestelde vragen - Alle Vraag en Antwoorden

Alle Vraag en Antwoorden

Handboogsport is een schietsport. Het is daarom extreem belangrijk dat schutters en toeschouwers altijd kunnen vertrouwen op een veilige situatie.

 • Tijdens trainingen en wedstrijden hebben de bestuursleden de leiding. Zij geven aanwijzingen, zien toe op veiligheid en grijpen in wanneer een situatie gevaar dreigt op te leveren.
 • Het is gewenst, belangrijk en aan iedereen toegestaan om andere schutters te wijzen op een onveilige handeling of onveilig materiaal.
 • De schietbaan kent, tegenover de doelen, twee lijnen: de schietlijn (ook: de meet) en de wachtlijn.
 • Er mag alleen geschoten worden vanaf de schietlijn. Het is niet toegestaan de schietlijn te wijzigen zonder medeweten en goedkeuring van de terreinmeester.
 • Aan de schietlijn worden de pijlen klaargezet, opgelegd en verschoten, maar alleen nadat het commando ‘Baan Vrij’ gegeven is. De schietronde loopt dan tot de volgende 'Baan vrij' melding.
 • Al tijdens het opleggen van de pijl en het uittrekken van de boog wijst de pijl altijd naar het doel.
 • Schiet altijd op het doelpak recht voor je. Diagonaal schieten is verwarrend en kan daardoor gevaar opleveren.
 • Tijdens het schieten mag er NOOIT iemand tussen de schietlijn en de doelen aanwezig zijn.
 • Wanneer de pijlen verschoten zijn zet een schutter zijn/haar boog weg en wacht achter de wachtlijn op het commando 'Pijlen halen'. Daarna mag geen nieuwe pijl meer opgelegd worden en worden de pijlen uit de doelen en het veld teruggehaald.
 • Loop rustig naar de doelen en let goed op: er kunnen gemiste pijlen in het gras liggen. Loop niet recht op de doelen af, maar benader deze vanaf de zijkant. Zo kan er bij het pijlen uittrekken niemand geraakt worden.
  Alle schutters op de betreffende baan helpen mee om een pijl terug te vinden. Zo kan iedereen weer zo snel mogelijk verder met de training.
 • Tot slot: draag gesloten schoenen. Sandalen, teenslippers of ander schoeisel dat de voeten onvoldoende beschermt kunnen tot verwonding leiden. Omdat wij op een open veld schieten is stevig waterdicht schoeisel in de natte maanden van het jaar onontbeerlijk.
TAGS: schietlijn

Het is gewenst, belangrijk en aan iedereen toegestaan om andere schutters te wijzen op een onveilige handeling of onveilig materiaal: iedereen is onderdeel van de veiligheid van iedereen.

Tijdens trainingen en wedstrijden hebben de terreinmeester en de bestuursleden de leiding. Zij geven aanwijzingen, zien toe op veiligheid en grijpen in wanneer een situatie gevaar dreigt op te leveren.

 • Tussen aanvang en einde (gebruikelijk 13:00 en 16:00) kennen de trainingen geen vaste indeling in tijd of schietrondes. Na iedere ronde kun je er voor kiezen om te pauzeren.
 • Wie één of enkele rondes overslaat zorgt er voor dat zijn/haar pijlen uit het doelpak zijn verwijderd. Na iedere schietronde staan de doelpakken weer zonder pijlen erin klaar voor de volgende schutter(s).
  Wie niet schiet - schutter of toeschouwer - bevindt zich RUIM achter de wachtlijn. De strook vlak achter de wachtlijn is voor de schutters die klaarstaan voor de volgende ronde.
 • Ga niet rennen of stoeien in de buurt van de schutters of de wachtlijn. En al helemaal niet wanneer je een boog en/of pijlenkoker bij je hebt!
 • Richt NOOIT, ook al is het voor de grap, een uitgetrokken boog op of in de richting van een persoon of een dier. En al HELEMAAL NIET als er een pijl op ligt!

Nee, iedereen is welkom.

Wij stellen het op prijs wanneer gastschutters zich tevoren aanmelden. Er zal dan een ervaren schutter als begeleider aanwezig zijn. Om de eigen training daarmee niet te verstoren kan de begeleider/begeleidster zijn of haar taak na enige tijd aan een ander Breda Archery-lid overdragen. 

Voor gastschutters zijn bogen, pijlen en armbeschermers beschikbaar. Deze kies en gebruik je op aanwijzing van de begeleider. Samen controleer je of alles in goede staat is.

Verenigingsmateriaal lever je na de training terug in bij de begeleider, compleet en in goede staat. Het is niet de bedoeling dat je materiaal mee naar huis neemt.

Beschadiging van materiaal dient direct gemeld te worden bij de begeleider.

Onervaren schutters gebruiken pijlstoppers, een toevoeging achter de pijlpunt die voorkomt dat de pijl onder het gras verdwijnt.

Wie een pijl verliest is verplicht deze terug te zoeken.

Het materiaal van andere schutters wordt niet zonder toestemming van de eigenaar gehanteerd.

Ben je jonger dan 18, dan kost het €2 per middag. 18 of ouder, dan is het €3.

Na het derde bezoek schaf je eigen pijlen aan. Wij bieden die aan voor €5 per stuk. Gebruikelijk schiet je in sets van 3 pijlen, dus dat is dan bij elkaar €15.

Voor een definitief verloren of onherstelbaar beschadigde clubpijl wordt €2,50 in rekening gebracht aan degene die de pijl kwijt is geraakt.

Ook onherstelbare schade aan andere clubmaterialen dient vergoed te worden door de persoon aan wie het verenigingsmateriaal ter beschikking was gesteld.

Je wordt dan onderdeel van een enthousiaste groep, die elkaar tips en aanwijzingen geven, ervaringen uitwisselen, plezierig onderling contact onderhouden en samen de vereniging draaiende houden. We zijn geen bedrijf waar je iets koopt voor je lidmaatschapsgeld, maar een club waar iedereen iets bijdraagt aan het geheel.

Wie vast lid is van Breda Archery, is daarmee gelijk lid van de Nederlandse Handboog Bond, de NHB (www.handboogsport.nl).

De NHB-lidmaatschapspas geeft je toegang tot alle bondswedstrijden in Nederland.

De uitslagen van bondswedstrijden worden centraal geadministreerd zodat je je ranking leert kennen (hoe goed je bent ten opzichte van andere NHB-leden).

Je ontvangt het Handboogsport Magazine.

Je ben door het bondslidmaatschap verzekerd tegen boogschiet-gerelateerde ongevallen.

Ja, een proeflidmaatschap loopt een kwartaal. Je stapt in op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Je kunt dan ervaren of het je bevalt om vaker te schieten. Inschrijven gaat via deze pagina. NB: proefleden zijn nog niet lid van de NHB. Dat kan alleen als vast lid.

Proefleden kunnen ook op vrijdagavonden trainen, mits zij beschikken over een volledige eigen set materiaal. Clubmaterialen zijn alleen op zaterdagen beschikbaar.

 

Ieder kwartaal (1 jan - 1 apr - 1 juli - 1 sept), kan je lidmaatschap van Breda Archery beginnen. Daarna betaal je aan het begin van ieder jaar voor het hele jaar.

Je schrijft je in als lid van Breda Archery via deze pagina. Daar vind je ook de verschillende tarieven en betalingsmogelijkheden.

Nee, vanuit Breda Archery is daar geen enkele verplichting toe.  Iedereen is vrij om op eigen wijze plezier te beleven aan het handboogschieten en te ontdekken wat bij je past.