Veel gestelde vragen - Alle Vraag en Antwoorden

Selecteer uw vragen categorie

Doorzoek Veel gestelde vragen
Bekijk alle veel gestelde vragen
Bekijk Veel gestelde vragen Label

Hoe ontspannenen plezierig het er ook aan toe gaat, boogschieten is een schietsport. Schutters en toeschouwers zijn altijd zeker van een veilige situatie.

Handboogschieten houdt in dat er geschoten wordt. Ook al is het een eenvoudige vorm van schieten, het is extreem belangrijk dat schutters en toeschouwers altijd kunnen vertrouwen op een veilige situatie.

Handboogsport is een schietsport. Het is daarom extreem belangrijk dat schutters en toeschouwers altijd kunnen vertrouwen op een veilige situatie.

 • Tijdens trainingen en wedstrijden hebben de bestuursleden de leiding. Zij geven aanwijzingen, zien toe op veiligheid en grijpen in wanneer een situatie gevaar dreigt op te leveren.
 • Het is gewenst, belangrijk en aan iedereen toegestaan om andere schutters te wijzen op een onveilige handeling of onveilig materiaal.
 • De schietbaan kent, tegenover de doelen, twee lijnen: de schietlijn (ook: de meet) en de wachtlijn.
 • Er mag alleen geschoten worden vanaf de schietlijn. Het is niet toegestaan de schietlijn te wijzigen zonder medeweten en goedkeuring van de terreinmeester.
 • Aan de schietlijn worden de pijlen klaargezet, opgelegd en verschoten, maar alleen nadat het commando ‘Baan Vrij’ gegeven is. De schietronde loopt dan tot de volgende 'Baan vrij' melding.
 • Al tijdens het opleggen van de pijl en het uittrekken van de boog wijst de pijl altijd naar het doel.
 • Schiet altijd op het doelpak recht voor je. Diagonaal schieten is verwarrend en kan daardoor gevaar opleveren.
 • Tijdens het schieten mag er NOOIT iemand tussen de schietlijn en de doelen aanwezig zijn.
 • Wanneer de pijlen verschoten zijn zet een schutter zijn/haar boog weg en wacht achter de wachtlijn op het commando 'Pijlen halen'. Daarna mag geen nieuwe pijl meer opgelegd worden en worden de pijlen uit de doelen en het veld teruggehaald.
 • Loop rustig naar de doelen en let goed op: er kunnen gemiste pijlen in het gras liggen. Loop niet recht op de doelen af, maar benader deze vanaf de zijkant. Zo kan er bij het pijlen uittrekken niemand geraakt worden.
  Alle schutters op de betreffende baan helpen mee om een pijl terug te vinden. Zo kan iedereen weer zo snel mogelijk verder met de training.
 • Tot slot: draag gesloten schoenen. Sandalen, teenslippers of ander schoeisel dat de voeten onvoldoende beschermt kunnen tot verwonding leiden. Omdat wij op een open veld schieten is stevig waterdicht schoeisel in de natte maanden van het jaar onontbeerlijk.

Het is gewenst, belangrijk en aan iedereen toegestaan om andere schutters te wijzen op een onveilige handeling of onveilig materiaal: iedereen is onderdeel van de veiligheid van iedereen.

Tijdens trainingen en wedstrijden hebben de terreinmeester en de bestuursleden de leiding. Zij geven aanwijzingen, zien toe op veiligheid en grijpen in wanneer een situatie gevaar dreigt op te leveren.

 • Tussen aanvang en einde (gebruikelijk 13:00 en 16:00) kennen de trainingen geen vaste indeling in tijd of schietrondes. Na iedere ronde kun je er voor kiezen om te pauzeren.
 • Wie één of enkele rondes overslaat zorgt er voor dat zijn/haar pijlen uit het doelpak zijn verwijderd. Na iedere schietronde staan de doelpakken weer zonder pijlen erin klaar voor de volgende schutter(s).
  Wie niet schiet - schutter of toeschouwer - bevindt zich RUIM achter de wachtlijn. De strook vlak achter de wachtlijn is voor de schutters die klaarstaan voor de volgende ronde.
 • Ga niet rennen of stoeien in de buurt van de schutters of de wachtlijn. En al helemaal niet wanneer je een boog en/of pijlenkoker bij je hebt!
 • Richt NOOIT, ook al is het voor de grap, een uitgetrokken boog op of in de richting van een persoon of een dier. En al HELEMAAL NIET als er een pijl op ligt!

Een combinatie van afwisselend free running of veldloop met handboogschieten. De hardlopers dragen hun boog en pijlen steeds bij zich.

Tussen aanvang en einde van de trainingen ben je vrij om mee te doen met schietrondes of rondes over te slaan, zoals je dat zelf wilt.

Handbogen zijn er in vele soorten. Variërend van een klassieke houten boog tot een van allerlei hulpstukken voorziene sportboog: er is een enorme keuze.

Geen veel gestelde vraag gevonden in deze categorie

Voor wie regelmatig wil handboogschieten is lidmaatschap van Breda Archery – en daarmee gelijk van de landelijke handboogsportbond – de aangewezen weg.

Je wordt dan onderdeel van een enthousiaste groep, die elkaar tips en aanwijzingen geven, ervaringen uitwisselen, plezierig onderling contact onderhouden en samen de vereniging draaiende houden. We zijn geen bedrijf waar je iets koopt voor je lidmaatschapsgeld, maar een club waar iedereen iets bijdraagt aan het geheel.

Wie vast lid is van Breda Archery, is daarmee gelijk lid van de Nederlandse Handboog Bond, de NHB (www.handboogsport.nl).

De NHB-lidmaatschapspas geeft je toegang tot alle bondswedstrijden in Nederland.

De uitslagen van bondswedstrijden worden centraal geadministreerd zodat je je ranking leert kennen (hoe goed je bent ten opzichte van andere NHB-leden).

Je ontvangt het Handboogsport Magazine.

Je ben door het bondslidmaatschap verzekerd tegen boogschiet-gerelateerde ongevallen.

Ja, een proeflidmaatschap loopt een kwartaal. Je stapt in op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Je kunt dan ervaren of het je bevalt om vaker te schieten. Inschrijven gaat via deze pagina. NB: proefleden zijn nog niet lid van de NHB. Dat kan alleen als vast lid.

Proefleden kunnen ook op vrijdagavonden trainen, mits zij beschikken over een volledige eigen set materiaal. Clubmaterialen zijn alleen op zaterdagen beschikbaar.

 

Ieder kwartaal (1 jan - 1 apr - 1 juli - 1 sept), kan je lidmaatschap van Breda Archery beginnen. Daarna betaal je aan het begin van ieder jaar voor het hele jaar.

Je schrijft je in als lid van Breda Archery via deze pagina. Daar vind je ook de verschillende tarieven en betalingsmogelijkheden.

Nee, vanuit Breda Archery is daar geen enkele verplichting toe.  Iedereen is vrij om op eigen wijze plezier te beleven aan het handboogschieten en te ontdekken wat bij je past.

Van tijd tot tijd zijn er leden die een wedstrijd organiseren (Laddercompetitie, Cloutschieten, Dragon Challenge, Eindejaarsverschieting). Je krijgt daarover bericht via de mail en je kunt je dan opgeven.

Je kunt dus altijd samen met enkele andere leden zelf een wedstrijd(je) organiseren. Dat kan variëren van een spontaan idee ter plaatse tot een van te voren gekozen dag en alle voorbereidingen daarbij.

Via ons secretariaat worden uitnodigingen doorgegeven voor bondswedstrijden, vriendschappelijke bijeenkomsten van regionale clubs, etc. Je kunt je daar vervolgens zelf voor inschrijven.

Zonder oefening geen resultaat. Net als met zwemmen, fietsen, pianospelen of meezingen in een koor: hoe meer je het doet, hoe beter het gaat.

Er worden voldoende banen opgebouwd voor het verwachte aantal schutters. De terreinmeester heeft het overzicht en voert de regie. Natuurlijk is er ruimte voor discussie over zijn aanwijzingen, maar hij is eindverantwoordelijk en beslist. Over het bijplaatsen van doelen kan altijd overlegd worden.

Voor aanvang van de training helpen de aanwezigen met het opbouwen van de banen.

Na afloop van de training ruimen we al het materiaal weer op. Schutters die eerder vertrekken informeren of zij al een deel kunnen opruimen of materialen naar de aanhangwagen brengen.

Let op de omgeving en op elkaar. De commando's 'Baan vrij' en 'Pijlen halen' mogen door iedere ervaren schutter gegeven worden.

Iedereen controleert na afloop of alles nog compleet is, zowel eigen als verenigingsmateriaal. De doelpakken en hun standaarden worden in de schuur opgeborgen en alle overige materialen bij de aanhangwagen geplaatst. De aanhangwagen wordt door ervaren leden ingeladen.

Nee. Binnen de tijden die we hebben afgesproken voor trainingen kun je komen en gaan wanneer je dat wilt.
We gaan er van uit dat je regelmatig helpt bij het inrichten van het veld en het opstellen van de doelen of bij het leegruimen van het veld. Wat inhoudt dat je in die gevallen vóór aanvang of tot na afloop nog even aanwezig bent.

Tussen aanvang en einde van de trainingen ben je vrij om mee te doen met schietrondes of rondes over te slaan, zoals je dat zelf wilt.

Nee. Helaas heeft Breda Archery geen gecertificeerde trainer onder haar leden. Op initiatief van leden en bij voldoende belangstelling worden trainers soms ingehuurd.

Nieuwe leden en belangstellenden worden door andere leden van Breda Archery begeleidt en geïnstrueerd.

Voor vaste leden is het mogelijk buiten de trainingsuren gebruik te maken van het veld en de verenigingsmaterialen. Breda Archery is buiten de trainingen echter niet verantwoordelijk voor het gebruik van verenigingsmateriaal. In die gevallen is het gebruik ervan op verantwoording en onder volle aansprakelijkheid van de schutter.

Lid, proeflid of gastschutter: interesse in handbogen, plezier in het handboogschieten en het contact met elkaar zijn de grondslagen voor onze vereniging.

Plezier in het handboogschieten en een even plezierig onderling contact zijn de grondslag van Breda Archery.
Persoonlijke keuzevrijheid staat voorop. Binnen de tijden die we hebben afgesproken ben je vrij om te komen en te gaan wanneer je dat uitkomt en er op je iegen manier het meeste uit te halen. Er is geen programma dat je moet volgen.

Breda Archery is een outdoor club. Je bent bij ons altijd buiten, in een veld aan de rand van de stad zonder verdere voorzieningen. Zomer en winter ervaar je er aan den lijve. Alleen wanneer het regent kunnen we niet schieten. Via de Whatsappgroep houden we elkaar op de hoogte wanneer de omstandigheden een keer niet meewerken.

We streven er naar om een vereniging te zijn naar de letterlijke betekenis van het woord. Iedereen helpt een handje, we doen de dingen samen. We zijn geen bedrijf waar je iets koopt voor je contributie.

Het gebruik van alcohol en andere verdovende of geestverruimende middelen tijdens of voorafgaand aan het schieten, is onverantwoord en niet toegestaan. Indien gebruik wordt vermoed, kan de betreffende persoon de aanwezigheid op de schietbaan en/of verenigingsactiviteiten worden ontzegd door de terreinmeester of een bestuurslid.

Roken is alleen toegestaan op een daartoe door de terreinmeester aangegeven plaats. Een plaats die altijd verwijderd zal zijn van de schietlijn of wachtlijn. Vermijd meeroken. Let daarbij op de eerste plaats op jeugdleden.

Beledigen, intimideren of het op welke wijze ook verbaal of fysiek intimideren van medeschutters, gasten of bezoekers kan reden zijn voor verwijdering uit het veld.

Het niet opvolgen van aanwijzingen van de terreinmeester en/of bestuursleden op het gebied van veiligheid kan resulteren in de opdracht het terrein te verlaten.

Handbogen zijn er in vele soorten. Variërend van een klassieke houten boog tot een van allerlei hulpstukken voorziene wedstrijdboog: er is een grote keuze.

Recurvebogen herken je aan de moderne, hoogwaardige materialen en de driedeling: een middenstuk (het handvat) en twee losse werparmen. Aan het middenstuk kunnen allerlei accessoires bevestigd worden die je helpen zuiver te schieten: button, oplegger, vizier, stabilisatoren en verklikker. Recurvebogen zijn er voor links- en voor rechtshandigen. Bij recurvebogen worden holle, carbon of aluminium pijlen gebruikt, met kunststof veertjes.

Traditionele bogen zijn vrijwel altijd gemaakt uit hout. Gebruikelijk is een samenstelling uit verschillende lagen, waarbij ook bamboe of kunststof lagen mogelijk zijn. De meeste traditionele bogen bestaan uit één geheel. Jachtbogen zijn deelbaar. Ruiterbogen zijn korter en hebben verzwaarde uiteinden aan de werparmen. Sommige bogen zijn zowel links- als rechtshandig te gebruiken. Bij traditionele bogen worden volhouten pijlen gebruikt, met natuurveren. Dit is een kwetsbaar type pijl, vandaar dat ook wel carbonpijlen gebruikt worden, voorzien van een houtmotief buitenlaag. Wanneer met traditionele bogen zonder hulpmiddelen (vizier, stabilisator) geschoten wordt, wordt dat 'intuïtief schieten' genoemd.

Longbows zijn een aparte categorie binnen de traditionele bogen. Ze zijn gemaakt uit één houtsoort, (bijna) recht wanneer ze afgespannen zijn en krijgen hun kenmerkende halfronde vorm door het opspannen van de pees.

Compoundbogen zijn compacte, bijzonder krachtige bogen die in landen waar dat is toegestaan ook wel voor de jacht worden gebruikt. Ze worden gekenmerkt door katrollen aan de uiteinden van de werparmen waar de pees enkele malen overheen geleid wordt, zoals bij een takel. Dit type boog is altijd óf links- óf rechtshandig. Compoundbogen vragen een zwaarder type pijl, meestal uit aluminium.

Barebow. Regelmatig kun je de term 'barebow' tegenkomen. Dit gaat niet om een speciaal type boog, maar om normale recurve bogen, ontdaan van hulpstukken zoals bijvoorbeeld een vizier, stabilisator of clicker.

Nee. Een kruisboog is de vroegste vorm van het geweer en valt onder een ander deel van de wapenwet dan handbogen. Met een kruisboog kan alleen geschoten worden op een beveiligde schietbaan.
Bij Breda Archery kan niet met kruisbogen geschoten worden.

Een boog, drie pijlen, een armbeschermer, een vingerbeschermer of schiethandschoen is de meest basale set die mogelijk is. Een meer volledige set omvat daarbij een boogstandaard, een pijlenhouder (heup- of rugmodel), een transporttas en reserveonderdelen (pees, pijlpunten, veertjes, lijm, peeswas).

Reserveer voor een basisset een bedrag tussen de €100 en €200. De prijs van een meer volledige set, dus bogen, pijlen, tassen, accessoires, etc., kan variëren van €200 tot €500. Let wel: dit betreft een aanvangsset. Wie dat wil kan duizenden euro's aan materiaal besteden…

Hierbij enkele links naar adressen in de regio West Brabant waar onze leden ervaring mee hebben.

Van Dorst, Baarschot (www.handboog-vandorst.nl)
Cupido, Roosendaal (www.cupidoarchery.nl)
All-inn Traditional, Schijf (www.all-inn-traditional.nl)

Voor het aanschaffen van een persoonlijke basisset raden we aan om een adres te kiezen waar later aanvullend advies gevraagd kan worden en eventueel extra bijpassende zaken gekocht.
Via het internet kunnen materialen overal ter wereld ingekocht worden. Onze leden wisselen vaak tips uit en vergelijken hun ervaringen.

Het schieten op de bekende, kleurige blazoenen is het meest bekend, maar boogschieten kan op nog veel meer manieren.

Dit is de meest bekende schietvorm, ook omdat deze op de Olympische Spelen wordt gebruikt. Al zijn de afstanden daar (50, 70 en 100 meter) wat ambitieuzer dan bij de verenigingen…

Onze blazoenen worden opgesteld op standaardafstanden van 6, 12, 18 en 25 meter. 18 en 25 meter zijn officiële wedstrijdafstanden.

Op 18 meter wordt bij wedstrijden een blazoen met een doorsnede van 40 cm gebruikt, op 25 meter een blazoen met een doorsnede van 60 cm.

De blazoenen kennen tien ringen, de middelste levert 10 punten, de buitenste 1. Daarbuiten nul.
Voor compoundschutters worden drie kleine blazoenen onder elkaar opgehangen, één voor ieder schot. Dit om te voorkomen dat de pijlen beschadigd raken.

Er mag alleen geschoten worden vanaf de schietlijn. Het is niet toegestaan de schietlijn te wijzigen zonder medeweten en goedkeuring van de terreinmeester.

Aan de schietlijn worden de pijlen klaargezet, opgelegd en verschoten, maar alleen nadat het commando ‘Baan Vrij’ gegeven is. De schietronde loopt dan tot de volgende 'Baan vrij' melding.

Tijdens het opleggen van de pijl en het uittrekken van de boog wijst de pijl al naar het doel.
Schiet altijd op het doelpak recht voor je. Diagonaal schieten is verwarrend en kan daardoor gevaar opleveren.

Tijdens het schieten mag er NOOIT iemand tussen de schietlijn en de doelen aanwezig zijn.

Wanneer de pijlen verschoten zijn zet een schutter zijn/haar boog weg en wacht achter de wachtijn op het commando 'Pijlen halen'. Na dat commando mag geen nieuwe pijl meer opgelegd worden en worden de pijlen uit de doelen en het veld teruggehaald.

Loop rustig naar de doelen en let goed op: er kunnen gemiste pijlen in het gras liggen. Loop niet recht op de doelen af, maar benader deze vanaf de zijkant. Zo kan er bij het pijlen uittrekken niemand geraakt worden.

Driedimensionale doelen bestaan uit allerlei diervormen, realistisch of fantasie, vervaardigd uit rubber waar de pijl geen schade van ondervindt en weer uitgetrokken kan worden.

3D doelen staan op onbekende afstand opgesteld, vaak in een natuurlijke omgeving met niveauverschillen, waterpartijen, bomen, struiken, etc.

Beginnende schutters oefenen eerst op blazoenen alvorens te schieten op 3D doelen. Wanneer daarmee begonnen wordt, gebruiken schutters de eerste tijd pijlstoppers. Deze voorkomen dat misgeschoten pijlen in het veld zoekraken, waardoor de training sterk vertraagd kan raken.

Op 3D doelen zijn twee ringen aangebracht. De middelste ring levert de meeste punten op, de buitenste ring minder. Het raken van het doel buiten de ringen levert nog minder punten op, het voetstuk niets. Daarbij levert het raken van het doel met het eerste, tweede of derde schot steeds minder punten op. Bij wedstrijden moeten je pijlen daarom genummerd zijn. Nadat het doel geraakt is mag er geen schot meer op gelost worden.

Het schieten op 3D-doelen doe je vanaf een vaste markering, het plok. Meestal is dat een kort paaltje met een codekleur. Bij ieder doel worden er ploks aangebracht voor beginners, ervaren schutters en soms ook veteranen.

3D doelen en schiet- en wachtlijnen worden geplaatst door of op aanwijzing van de terreinmeester en niet zonder zijn toestemming verplaatst.
Loop rustig van de schietlijn naar de doelen en let goed op het terrein: overal kunnen misgeschoten pijlen liggen!

Loop niet recht op het doel af, maar benader de doelen zijdelings om te voorkomen dat pijlen die op de grond liggen beschadigd raken of breken.

Pijl gevonden die misschien over het hoofd gezien gaat worden? Zet 'm rechtop. Bij voorkeur precies op de plek waar hij in de grond kwam, zodat de eigenaar hem gemakkelijk terug vind.

Pijl kwijt? Kan gebeuren. Wanneer je die niet snel vindt, markeer dan de vermoedelijke plek met een markeringsstokje of een rechtop gezette pijl om de andere spelers niet onnodig op te houden.

Schieten op 3D-doelen doen we bij voorkeur met gebruik van pijlstoppers, een toevoeging achter de pijlpunt die voorkomt dat de pijl onder het gras verdwijnt. Onervaren schutters zijn verplicht pijlstoppers te gebruiken en schieten alleen op de doelen die voor hen aangewezen zijn door de terreinmeester.

3D doelen zijn kostbaar en alleen bedoeld om op te schieten. Ga er zorgvuldig mee om, des te langer hebben we er allemaal plezier van.

Verwijder pijlen rustig en met overleg uit de 3D doelen, het materiaal is kwetsbaar en duur. Ga niet op de doelen staan en houd ze niet tegen met je voet. Lukt het niet gelijk, vraag dan even om hulp aan een andere schutter, aan je begeleider of aan de terreinmeester.

Nadat een 3D doel getroffen is mag in die ronde datzelfde doel niet meer door de schutter gebruikt worden. Die kiest dan een volgend doel.

Schiet je een doel omver, dan gebruikt niemand daarna dat doel meer en wordt het bij het halen van de pijlen weer stevig rechtop gezet.

Help elkaar bij het zoeken naar gemiste pijlen. Vind je een pijl die niet van jou is, zet die dan rechtop in het veld of tegen een doel aan zodat de eigenaar zijn pijl makkelijker terugvindt.

Cloutschieten is een oude, middeleeuwse vorm van boogschieten die lijkt op de 'pijlenregen' die je soms in films ziet. Je schiet dus in een grote, hoge boog naar een veraf gelegen doel.

De doelen bestaan uit vlaggen, opgesteld op 40 (beginners), 65, 125 en 185 meter.

De puntentelling vindt plaats door het ronddraaien van een tel-touw met de vlag als middelpunt. Het tel-touw geeft vijf ringen van ieder 1,5 meter aan. De binnenste ring levert 5 punten, de buitenste 1.

Cloutvlaggen, tel-touwen en schiet- en wachtlijnen worden geplaatst door of op aanwijzing van de terreinmeester en niet zonder zijn toestemming verplaatst.

Loop rustig van de schietlijn naar de doelen en let goed op het terrein: overal kunnen misgeschoten pijlen liggen!

Loop niet recht op het doel af, maar benader de doelen zijdelings om te voorkomen dat pijlen die op de grond liggen beschadigd raken of breken.

Bij deze vorm van boogschieten spelen de schutters bepaalde partijen die elkaar bstrijden met ongevaarlijke pijlen, voorzien van kussenvormige schuimplastic koppen.

De blazoenen die bij field archery worden gebruikt hebben een eenvoudiger vorm dan de bekende veelkleurige en zijn opgesteld op onbekende afstanden, meestal buiten, in het open veld of in geaccidenteerd terrein.

Hierbij zitten de schutters te paard en mikken op een rij doelen die opgesteld staan langs een route waarover zij hun paard berijden. Tip: je kunt hiervoor oefenen met behulp van een skippybal.

Alle typen handbogen (traditioneel of recurve) en compoundbogen zijn toegestaan. Kruisbogen vallen onder andere wet- en regelgeving en buiten onze mogelijkheden.

Het gebruik van andersoortige schietende objecten, zelf gemaakt of gekocht, is alleen toegestaan na overleg met en akkoord van de terreinmeester die in dat geval zal zorgen voor een veilige oefenplek. Meld dit 1 week tevoren per mail (terreinmeester@breda-archery.nl) of op een andere schriftelijke manier.

Andere dan gangbare pijlpunten (denk aan: broadheads, historische pijlpunten, e.d.) vallen onder de regel hierboven over 'andersoortige schietende objecten'.

Schade, ontstaan door gebruik van te zware bogen of pijlen, wordt verhaald op de schutter. Denk hierbij aan schade aan derden of aan netten, doelpakken, 3D-dieren of andere verenigingsmaterialen.

Voorkom onnodige schade aan 3D doelen door, bij gebruikmaking van bogen met zwaardere trekkracht, doelen te kiezen die voldoende ver weg opgesteld staan.

 

Eénmalige of incidentele schutters: iedereen – meisje, jongen, man of vrouw – is welkom om het handboogschieten te ervaren en te merken hoeveel plezier je daaraan kunt beleven.

Wij zijn een gastvrije vereniging die iedereen die kennis wil maken met het handboogschieten daartoe graag gelegenheid biedt. Ook al is dat éénmalig of incidenteel. Of regelmatig, het maakt niet uit.

Nee, iedereen is welkom.

Wij stellen het op prijs wanneer gastschutters zich tevoren aanmelden. Er zal dan een ervaren schutter als begeleider aanwezig zijn. Om de eigen training daarmee niet te verstoren kan de begeleider/begeleidster zijn of haar taak na enige tijd aan een ander Breda Archery-lid overdragen. 

Voor gastschutters zijn bogen, pijlen en armbeschermers beschikbaar. Deze kies en gebruik je op aanwijzing van de begeleider. Samen controleer je of alles in goede staat is.

Verenigingsmateriaal lever je na de training terug in bij de begeleider, compleet en in goede staat. Het is niet de bedoeling dat je materiaal mee naar huis neemt.

Beschadiging van materiaal dient direct gemeld te worden bij de begeleider.

Onervaren schutters gebruiken pijlstoppers, een toevoeging achter de pijlpunt die voorkomt dat de pijl onder het gras verdwijnt.

Wie een pijl verliest is verplicht deze terug te zoeken.

Het materiaal van andere schutters wordt niet zonder toestemming van de eigenaar gehanteerd.

Ben je jonger dan 18, dan kost het €2 per middag. 18 of ouder, dan is het €3.

Na het derde bezoek schaf je eigen pijlen aan. Wij bieden die aan voor €5 per stuk. Gebruikelijk schiet je in sets van 3 pijlen, dus dat is dan bij elkaar €15.

Voor een definitief verloren of onherstelbaar beschadigde clubpijl wordt €2,50 in rekening gebracht aan degene die de pijl kwijt is geraakt.

Ook onherstelbare schade aan andere clubmaterialen dient vergoed te worden door de persoon aan wie het verenigingsmateriaal ter beschikking was gesteld.

Zoals een schip een kapitein heeft, zo heeft een vereniging een bestuur. Zonder bestuur zijn - net als bij een schip zonder kapitein – doel en richting onduidelijk en onverdedigbaar.

Uit de leden is een kernteam naar voren gekomen dat zaken van algemeen belang behartigt. Denk daarbij aan financiële zaken, administratie, secretariaat, websitebeheer, communicatie (onderling en met externe partijen), terreininrichting, toezicht op veiligheid en aanschaf en onderhoud van materialen.
Op dit moment bestaat het kernteam uit 6 leden, waarvan er 3 formeel bij de Kamer van Koophandel als bestuurslid zijn ingeschreven (voorzitter, penningmeester en secretaris).
Kernteamleden aanvaarden hun taak voor minstens een jaar en beëindigen die pas wanneer bekend is wie hun taak overneemt.
Het verenigingsbestuur bepaalt de koers niet buiten de leden om, maar handelt naar wat door de leden gezamenlijk is besloten.
Besluiten worden voorbereid door het bestuur en genomen door een meerderheid van de leden aanwezig bij een daartoe bestemde algemene ledenvergadering.
De continuïteit van bestuur wordt gewaarborgd door een huishoudelijk regelement en door  formele statuten, opgesteld op 23 september 2011 door Van Arendonk, Dicou en Van Brekel, notarissen te Breda. Deze zijn voor ieder lid die dat wenst ter inzage beschikbaar.

Tenminste éénmaal per jaar is er een formele ledenbijeenkomst waar alle leden bij aanwezig kunnen zijn, vragen kunnen stellen, ideeën inbrengen en ontwikkelingen in gang zetten.
Wanneer er belangrijke en urgente zaken spelen worden die gedeeld tijdens trainingen en via social media. Indien nodig kan om een speciale algemene bijeenkomst worden gevraagd om een gezamenlijk besluit te nemen.

Handbogen en schietvormen zijn er in allerlei soorten en maten. Dat is één van de leuke en inspirerende kanten van handboogschieten en Breda Archery juicht dat toe. Experimenteren en uitproberen hoort daarbij, maar zoals altijd: veiligheid voorop!

Geen veel gestelde vraag gevonden in deze categorie